PRODUKTY

Bigovací žlábky pro spodní přípravu při výseku CITO a MANMAT
 
Bigovací žlábky se používají pro urychlení spodní přípravy na výsekových strojích v případech kdy je kromě samotného výseku ještě nutno vysekávané archy bigovat.
 
Bigovací žlábky jsou dodávány na plechové podložce nebo bez ní. Použití jednotlivých druhů závisí na výšce bigovacích nožů použitých v raznici.

Dodávají se tři druhy žlábků:
Normální  - mají jeden žlábek uprostřed
                   - používají se ve všech běžných případech
 
Offcentry  - mají jeden žlábek umístěný na straně podložky
                  - používají se pokud je třeba udělat dva bigy vedle sebe ve vzdálenosti 4 až 10 mm.
  
Dvojžlábky  - mají na podložce umístěny dva žlábky vedle sebe
                       - používají se pokud je třeba udělat dva bigy vedle sebe ve vzdálenosti 3.5mm.

Žlábky se dodávají v různých šířkách žlábku a jeho hloubkách. Základním pravidlem pro určení správné šířky a hloubky je:
- Šířka žlábku nejméně dvakrát tloušťka kartonu plus tloušťka bigovacího nože.
- Hloubka žlábku je přibližně rovna tloušťce kartonu.
   
 

 
 

Kontaktujte nás na adrese info@prowire.cz
PROWIRE spol. s r.o., Za cukrovarem 993, 196 00 Praha 9 - Čakovice 
tel./fax: 284810131, 284813194, 284817781, mobilní tel.: 603141580